FANDOM


T

  • Các trang thuộc thể loại này bao gồm các Idol thuộc Starlight Academy.

Thể loại này chỉ gồm những Idol được xem là nhân vật chính. Các nhân vật phụ là học viên của Starlight có thể được tìm thấy tại