FANDOM


T

  • Các trang thuộc thể loại này bao gồm các Idol thuộc Starlight Academy.

Thể loại này chỉ gồm những Idol được xem là nhân vật chính. Các nhân vật phụ là học viên của Starlight có thể được tìm thấy tại

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên