Nhân Vật Nhân vật chính Starlight Academy Dream Academy Nhân vật phụ Giáo Viên Thành viên Gia đình Các Idol khác Kanzaki Mizuki Natsuki Mikuru Fujiwara Miyabi Kurisu Kokone Doujima Nina Truyền Thông DCD Aikatsu! Bộ sưu tập 2013 Bộ sưu tập 2014 Bộ sưu tập 2015 Bộ sưu tập 2016 Anime Ichigo Generation Akari Generation Movie Âm Nhạc Game Mobile Các loại máy khác Manga Tiểu Thuyết Sản Phẩm Về Aikatsu! Hệ Thống Aikatsu! Các Hệ thống Thương Hiệu Nhóm Nhạc Ichigo Generation Akari Generation Hỗn Hợp Cộng Đồng Các blog gần đây Aikatsu! Việt Nam